ogólnie

Współczesna świadomość kulturowa

Czy kultura dotyczy nas wszystkich? Czy czerpiemy rzeczywiście tak dużo, jak byśmy mogli z naszej rodzimej kultury? Te zagadnienia są coraz częściej związane z rozwojem gospodarczym, czy też właśnie cywilizacyjnym każdego europejskiego kraju. Pamiętajmy, że Polska ma bardzo duże możliwości rozwojowe, a wiele obszarów kulturowych leży odłogiem kolokwialnie mówiąc. Warto się zainteresować eksploatowaniem narodowych wartości w postaci przygotowywania rozmaitych projektów nawet bardzo lokalnych.

Tradycje zachodnie w promocji kultury

Od wielu dziesięcioleci wykorzystuje się bardzo dobrze funkcjonujące modele promowania kulturowego na Zachodzie. Jeżeli przyjrzymy się innym państwom, to widzimy, jak dużo rozmaitych interesujących projektów jest przygotowywanych przez młodzież, ale także niezależne stowarzyszenia. Świadomość obywatelska wpływa w znacznym stopniu na to, że mieszkańcy, a nawet bardzo małe gminy potrafią zorganizować mnóstwo ciekawych przedsięwzięć przyciągających nie tylko mieszkańców i turystów, ale również inwestorów.

Teatry i kina

Najprostszą metodą, która jest zresztą w Polsce coraz bardziej skutecznie wykorzystywana, jest promocja sztuk wizualnych. Jest więcej kin, a repertuary są coraz bardziej ambitne. Wyświetla się nie tylko firmy najbardziej popularne, ale również te z obszaru kina niezależnego. Coraz częściej bardzo sprawnie działają także amatorskie grupy teatralne, które potrafią przyciągnąć do siebie młodzież, rozwiązując wiele problemów wychowawczych. Z kolei latem urządza się festiwale kulturalne, a także happeningi i koncerty. W ten sposób buduje się świadomość kulturową Polaków.